jueves, noviembre 27, 2008

Llíria se suma a la denuncia de L’Eliana y Montesol contra AENA


El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad poner fin a la permisividad que causa que cientos de vuelos invadan semanalmente el espacio aéreo de la capital de la comarca por el incumplimiento de las rutas de varias compañías aéreas.

Llíria (PP) se suma así a la denuncia de la urbanización Montesol, que respaldada por el Ayuntamiento de L'Eliana (PSOE), ha mostrado a la delegación de Gobierno su intención de proseguir el caso en los tribunales si la AENA, la máxima autoridad aeroportuaria, no sanciona para aclarar la prohibición que tienen las aeronaves de saltarse la ruta establecida.

La invasión del espacio aéreo y los problemas que casuan los vuelos bajos, el ruido y la peligrosidad de la práctica, han encontrado una respuesta firme en una denuncia en la que la justicia ya ha sentado precedentes concediendo la razón a los vecinos de Santo Domingo, una urbanización de Algete (Madrid) que han logrado que los tribunales les den la razón cuando denunciaban al paso constante de aviones sobre sus viviendas.

elcampdeturia.com

Llíria se suma a las quejas ante AENA por el ruido de los aviones

27.11.08 - REDACCIÓN VALENCIA
El Ayuntamiento de Llíria se ha sumado a las quejas que ya han formulado otros Consistorios de Camp de Túria por el ruido que generan los aviones al despegar o aterrizar en el aeropuerto de Manises. El pleno acordó en la última sesión pedir explicaciones a AENA por el hecho de que desde hace algún tiempo las aeronaves sobrevuelen las viviendas a baja altura.

El acuerdo adoptado por unanimidad se formuló tras una propuesta de Iniciativa per Llíria. Esta agrupación, como otros colectivos de Camp de Túria, denuncia que los aviones no emplean las rutas establecidas en el mapa del ruido del aeropuerto.

Llíria ha reclamado ahora a AENA que convoque a los Consistorios afectados y a la Conselleria competente para informarles sobre las consecuencias de esos vuelos sobre las casas.

lasprovincias.esINICIATIVA PER DEMANAR EXPLICACIONS A AENA I AL MINISTERI DE FOMENT SOBRE ELS AVIONS QUE DE MANERA IRREGULAR SOBREVOLEN EL MUNICIPI DE LLÍRIA I LA COMARCA.

En FRANCISCO JAVIER GARCÍA LATORRE, regidor d’este Ajuntament de Llíria, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

MOCIÓ

Este estiu hem pogut comprovar com molt avions comercials que aterraven en l’aeroport de Manises havien canviat la seua ruta habitual i sobrevolaven la ciutat de Llíria a una altura i fent una trajectòria que no era normal.

Este fet no és casual i la invasió d’un espai aeri que no està assignat ha fet que les protestes de veïns i associacions es feren paleses. De fet, els afectats han fet un seguiment d’estos aparells i han arribat a contar-ne prop de 60 vols que no feien la ruta assignada.

Actualment existeix una normativa d’aviació civil que estableix les rutes autoritzades per a l’aproximació, vol i aterratge de les aeronaus en l’aeroport de Manises (València).

L’incompliment de les rutes autoritzades i sobrevolar zones habitades, no sols comporta problemes de soroll, també un risc elevat en cas d’accident de les persones que habiten en les poblacions per on pasen.

Cal afegir que el benefici que comporta per a les companyies aèries aconseguit amb l’estalvi de benzina al sobrevolar les aeronaus fora de les rutes establertes no justifica i no pot prevaler sobre el rics potencial de les persones.

L’última sentència del Tribunal Suprem contra AENA en l’aeroport de Madrid-Barajas per la permissivitat en la realització d’este tipus de vols baixos i fora de l’espai aeri assignat, ha creat jurisprudència que pot ser aplicable en casos similars, obrint la possibilitat de que els ajuntaments afectats i les plataformes veïnals puguen encetar accions judicials contra AENA en cas de no obtindre resposta als irregulars aterratges i vols que s’han detectat els darrers mesos.

Així mateix, hem tingut coneixement que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicà el darrer 28 de maig el RDL 856/2008 pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Manises (València), que fou aprovat pel Consell de Ministres de data 16 de maig, on s’incorporen una sèrie de canvis que tindran una influència directa sobre la planificació de prop de mig centenar de municipis del Camp de Túria i de l’Horta.

Des del consistori de Llíria hem de vetllar per tal de que estes modificacions i vols irregulars no es tornen a produir, demanant primerament un explicació a les autoritats i empreses que gestionen este tipus d’activitat, per a després, cas de no solucionar-se, emprar les mesures administratives o judicials que calguen.

Es per això que proposem els següents:

ACORDS

PRIMER.- Reclamar a AENA, com a garant de la correcta utilització de les servituds de l’aeroport de Manises(València) en referència al municipi de Llíria:
a) Que extreme les mesures de vigilància sobre el compliment de les rutes establertes i identifique als possibles infractors de les mateixes aplicant les corresponents sancions.
b) Que facilite a este ajuntament i identifique a les companyies i vols que han infringit l’espai aeri des del darrer mes de maig.
c) Que comunique quantes infraccions han estat imposades
d) Que informe a este ajuntament del sistema de vigilància i controls que efectua AENA sobre els vols comercials que aterren en Manises (València).
e) Que cas d’haver autoritzat algun vol per incomplir la ruta establerta, se informe del motiu de l’esmentada autorització.

SEGON.- Reclamar del Ministeri de foment que d’acord a l’article 4 del RDL: “Comunicació als òrgans afectats: Per al coneixement i compliment dels organismes interessats, el Ministeri de foment, d’acord amb l’article 28 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, remetrà a la Delegació o subdelegació del Govern en la Comunitat Autònoma, per a donar curs als ajuntaments corresponents que estiguen afectats, la documentació i plànols descriptius dels terrenys afectats per les esmentades servituds”, se facilite a la Subdelegació del Govern a la major brevetat possible la documentació i plànols descriptius per al seu estudi, tal i com estableix el RD i que, posteriorment ens convoque als ajuntaments afectats a una reunió amb la Subdelegació del Govern, responsables d’AENA, La Conselleria competent de la Generalitat i se’ns informe dels efectes que la nova normativa pot tindre sobre el nostre terme municipal i els seus habitants.

TERCER.- Traslladar estos fets a la conselleria de Governació per a que investigue i prenga part en la solució del problema que afecta al veïns del Camp de Túria i de l’Horta i sol·licitar una reunió amb el Conseller on puguen estar presents totes les parts interessades, plataformes i associacions que ho han denunciat públicament..

QUART.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:

· Al Ministre De Foment
· Al director de AENA en Manises (València)
· Al Conseller de Governació
· Als alcaldes del Camp de Túria afectats
· Als membres del Foro de Medi Ambiet de l’ajuntament de Llíria
· Al President de l’Associació de veïns de Montesol (Apdo. Correus nº 60-46183-L’Eliana)
· A la Plataforma “Per una Llíria Habitable”

En Llíria, novembre de 2008

No hay comentarios: